Богозиданият град Мелник - Виолета Нешева

Богозиданият град Мелник
Автор: Виолета Нешева
Обем: 364 стр.
Формат в мм.: 215х285
Издател: ИК "Иврай"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-03
Нашата цена: 39.13 лв
 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
Мястото Мелник

МЕЛНИК ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И ПРЕЗ РАННОВИЗАНТИЙСКАТА ЕПОХА (ІV-ІІІв.пр.Хр.-VІ в. сл. Хр.)
Извори и проучвания
Тракийско светилище и селище (IV- III в. пр. Хр. - IV в. сл. Хр.)
Ранновнзантийска крепост и църкви (V -VI в.)

МЕЛНИК ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (IX- средата на ХVІІ в.)
Долината на Средна Струма през VII - IX в. и възникването на средновековния Мелник
Мелник през IX- XIV в. Градоустройство и архитектура
Извори и проучвания
Топография
Укрепителна система

Крепостта Мелник (Славова крепост)
А. Цитаделата
Малкото укрепление/Владетелска резиденция
- Разположение
- Планова и пространствена композиция. Елементи
- Строителна хронология и датировка

Мелнишката митрополия
- Исторически сведения. Проучвания
- Разположение
- Планова и пространствена композиция

ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛА"
- Описание. Елементи
- Строителна хронология и датировка

СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОКОЛО ЦЪРКВАТА "СВ. НИКОЛА"
- Източен двор
- Западен двор

СТЕНОПИСНА УКРАСА НА ЦЪРКВАТА "СВ. НИКОЛА"

ЗА КУЛТА НА СВ. НИКОЛА В МЕЛНИК
Приложение. Списък на митрополитите на Мелник

Б. Монашеска зона
Манастир "Св. Харалампий"- "Св. Архангели"
Манастир "Св. Богородица Спилеотиса" ("Св. Зона")

Подградието (Градът в подножието на крепостта)
Жилищна и църковна архитектура. Улична мрежа
Болярската къща

Мелник през XV - средата на XVIII в. Нови градоустройствени решения

ЕТАПИ В ИСТОРИЯТА И В ГРАДОУСТРОЙСТВОТО НА МЕЛНИК

STAGES IN THE HISTORY AND IN THE TOWN-PLANING OF MELNIK

БИБЛИОГРАФИЯ