Помагало по български език за 2. клас - Тодорка Бановска

Помагало по български език за 2. клас
Автор: Тодорка Бановска
Обем: 50 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Кронос"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-10
Нашата цена: 4.55 лв
 

Помагалото по български език за втори клас предоставя на второкласниците възможност за наблюдение, осмисляне и практическо приложение на изучаваните езикови явления, за развитие на речта и самоконтрол върху постигнатите резултати. Последователността от задачи, тренировъчни и творчески упражнения, диктовки (слухови, зрителни, подборни, творчески, свободни), тестове и самостоятелни работи е изработена съобразно изискванията на учебната програма по български език от 2003 г.
Всеки тематичен раздел е изграден от правописни упражнения за затвърдяване на получените нови знания. Прочитьт на каретата дава възможност да се контролира правилното изпълнение на задачите, които имат практически или творчески характер.
Чрез системата от диктовки се постига доизграждане на правописните умения: слуховата, зрителната и подборната диктовки заострят вниманието към изучаваната тема; творческата диктовка прилага взаимовръзката между езиковите явления. Свободната диктовка активира паметта, тъй като се диктува на части. Тя дава право на ученика да предаде чутото по смисъл; а на учителя дава възможност да прецени нивото на грамотност и готовност за преразказ.
Тематичният раздел завършва със самостоятелна работа за проверка на знанията (листът се отделя от Помагалото). Тя е предшествана от краснописни упражнения, свързани с текста на диктовката, както и с изписване на думи за предпазване от грешки.
Отчитането на резултатите е дадено в Приложение. Всеки ученик може да внесе сгрешените думи, а учителят да отчете развитието на класа, да се насочи към необходимата колективна и индивидуална работа. Двете основни проверки на входни и изходни знания са дадени след изпълнение на упражнения и тестови задачи.
Помагалото има обучаващ характер и може успешно да бъде приложено в урочната работа, в часовете по ЗИП или СИП и за самоподготовка. То не е обвързано с конкретен учебник по български език и може да бъде добър помощник на всеки учител, преподаващ във втори клас.