Помагало по български език за 3. клас - Тодорка Бановска

Помагало по български език за 3. клас
Автор: Тодорка Бановска
Обем: 50 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Кронос"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-10
Нашата цена: 6.19 лв
 

Помагалото по български език за трети клас съдържа различни по характер и сложност задачи, диктовки, тестове и самостоятелни работи, съобразени с изискванията на учебната програма от 2004 година.Те дават възможност за осмисляне и практическо приложение на изучаваните езикови явления, за развитие на речта и самоконтрол върху постигнатите резултати. Водеща е методическата цел за активизиране на детското мислене, за пробуждане на емоционалното отношение към задачите. Техният подбор и характер способстват да се осъществи пренос на знания в нови речеви ситуации.
Съществена особеност на Помагалото е, че има за цел да окуражи творческите хрумвания на третокласниците, да ги амбицират в областта на езиковата практика - писмена и устна. Включени са както по-достьпни и сравнително лесни, така и по-сложни задачи. Чрез внимателно подбрани примери от детската литература (художествена и научно-популярна), както и от всекидневното общуване, учениците непринудено се убеждават, че спазването на правописните и правоговорни правила е важен момент от общуването между хората. Помагалото предлага разнообразни начини за прилагането им. Практически полезно е нововъведеното приложение "Моят правописен речник", където се открояват някои правописни особености на групите думи. Полезна е и насоката за водене на собствена тетрадка речник.
Самостоятелната работа в Помагалото има обобщаващ характер. Осемте приложения са предназначени и за учителя, и за ученика. Задачите и упражненията за годишен преговор не просто повтарят онова, което трябва да се запомни и прилага, а издигат на ново равнище вече усвоените знания, като по един много естествен начин подготвят прехода към следващия клас.
Помагалото не е обвързано с конкретен учебник по български език. Създадено с цел да подпомогне урочната работа, то предоставя възможности да се подбират и степенуват по сложност видовете текстове и задачи както в клас, така и в часовете по ЗИП и СИП и при самоподготовката.
Със своята практическа насоченост Помагалото може да бъде един добър помощник на всеки учител, преподаващ в трети клас.