Математика за 8. клас - Димитър Белев,Елена Маринова, Милена Аврамова, Невена Събева, Пенка Малинска

Математика за 8. клас
Автор: Димитър Белев,Елена Маринова, Милена Аврамова, Невена Събева, Пенка Малинска
Обем: 232 стр.
Формат в мм.: 200х260
Издател: ИК "Просвета, Азбуки"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-09-15
Нашата цена: 10.92 лв
 

Одобрен като учебно помагало със заповед № РД 09-1088/03.07.2009 на МОН.
Това е единствената Математика за 8. клас, написана от действащи учители. Съдържанието по новата учебна програма е представено по начин, проверен и доказан в практиката, което гарантира: достъпен учебен материал; методическа приложимост; ползотворна връзка учител – ученик; практическа насоченост.
Разработена е съобразно новата учебна програма по математика за 8. клас. Уроците са разпределени в десет теми, две от които са за начален и годишен преговор. След всяка методическа единица има задачи за самостоятелна работа на ученика. Към глобалните теми са включени общи и тестови задачи, които могат да се използват за проверка на знанията на учениците.
За регламентираните 136 учебни часа годишно авторите са разработили 107 урока. Предвидено е достатъчно време за упражнения, контролни или класни работи. Авторите препоръчват на своите колеги да използват тези часове за творческа работа с учениците.