Християнство и езотеризъм. Езотеризмът в религията, литературата и изкуството през вековете - окултизъм и мистични сюжети - Божко Божков

Християнство и езотеризъм. Езотеризмът в религията, литературата и изкуството през вековете - окултизъм и мистични сюжети
Автор: Божко Божков
Обем: 510 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Абагар Велико Търново"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-10-07
Нашата цена: 13.65 лв
 

Основна задача на тази книга е да обедини теми, свързани с езотеризма и мистиката предимно в християнската религия, философия, литература и изкуство. Трябва да подчертаем, че сме се интересували от тази страна на историческата реалност, която отразява именно духовния живот, тясно свързан с човешкото въображение, плод на което са несъмнено религията, философията, митологията, литературата и изкуството. Езотеризмът в различните му прояви: окултизъм, херметизъм, тайни общества, неоплатонизъм, гностицизъм, алхимия, християнска кабала, парапсихология, теософия идр., от много векове е заклеймяван от ортодоксалната християнска църква, но въпреки нейните усилия, той се е проявявал в теологията и във философията и най-видимо в литературата и в изкуството. Независимо от драконовските мерки предприемани от църквата за неговото изкореняване, езотеризмът, появил се векове пр.Хр., продължавал, да се развива и процъфтява успоредно с християнството и през изминалите 20 века. Дори и днес той е все още жив и неуязвим. Това се дължи вероятно и на тайните общества, а днес много от тях и явни, създавани от различни езотерични групи. Появата и развитието на подобни сдружения, обвили себе си в тайнственост, за целите на езотеричното познание е въпрос от определен интерес в тази книга Естествено е, след като приемем правото на съществеване на езотеризма, да потърсим причините, поддържащи неговата жизненост през вековете и неговото присъствие в творчеството на философи, писатели и хора на изкуството. Една от тях е, че християнството, въпреки две хилядолетната си история е все още млада религия, с много превратности в своето развитие. Другата причина за тайното и явно съществуване на езо- теричните общества е, че те по принцип са били преследвани и това е налагало да действат скрито от погледа на официалната власт, на Църквата и на „Светата" инквизиция. Отношението към тайните общества и в частност към масони, розенкройцери и илюминати се е променяло през вековете. След буржоазната Френска революция от 1789 г. и особенно в новооснованите по това време Североамерикански щати, тези общества стават твърде популярни. Независимо от историческите събития и въпреки строгите църковни канони, благодарение на новите открития в областта на историята на християнството, езотеризмът продължава своето развитие и днес, макар и в нежелана от ортодоксалната църква насока...