Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация - Валерия Пачева

Кризата под контрол. Корпоративна комуникация в кризисна ситуация
Автор: Валерия Пачева
Обем: 256 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "М8М"
Мека подвързия
Дата на включване: 2009-12-22
Нашата цена: 18.02 лв
 

В съвременното общество възникват и се развиват с плашеща скорост конфликти, инциденти, кризи, катастрофи. Налага се преосмисляне на понятията риск и безопасност, както и на натрупания опит от вече преживени екстремни ситуации. За разлика от природните катастрофи, причинените от човека кризи не са неизбежни.

Управлението и контролът на кризата не могат да бъдат сведени до сбор от правила и образци. Факторите за успех се крият по-скоро в историческия анализ, в способността за идентификация и интерпретация на причинно-следствените връзки, във въображението и освободения неконсервативен дух. Кризисният мениджмънт предполага преди всичко стратегическа оценка, а не предварително конструирани модели за реакция – отговори. Комуникационният мениджмънт при криза трябва да се преподава като изкуство, а не като суха наука. Доколкото, както е и при другите изкуства, успехът зависи от способността да се отклоняваме от правилата и прецедентите. Комуникацията със сигурност е важен аспект от ефективния кризисен мениджмънт, но не е панацея. Комуникацията при криза изисква нов мениджмънт и нови мисловни умения – като необходими условия за успех в новата глобална икономика.

Всичко това – в “Кризата под контрол”!