Към читанката за 2. клас. Част втора изд. „Просвета“ с автори Владимир Попов и Иван Цанев. - Мария Банова

Към читанката за 2. клас. Част втора изд. „Просвета“ с автори Владимир Попов и Иван Цанев.
Автор: Мария Банова
Обем: 72 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "БанМар"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-02-19
Нашата цена: 3.07 лв
 

В първа и втора част на учебното помагало са включени почти всички художествени творби, поместени в читанката – разкази, стихотворения, приказки, басни.

Замислено като учебна тетрадка (в две части), помагалото е изключително ценно за ученици и учители.

Със системата от разнообразни въпроси, задачи (творчески, тестови, задачи с репродуктивен характер), игрословици, кръстословици и гатанки, авторката цели:
да посочи верен методически подход при анализ на художествена творба, съобразявайки се с принципа за достъпност;
да съдейства за развитие и усъвършенстване на четивната техника на второкласниците;
да провокира мисленето им;
да се развива устната и писмената реч;
да се усъвършенства четивната техника
осмислят художествените текстове.
Книгата е предназначена за работа в часовете по литературно обучение, по свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка, за самостоятелна работа вкъщи.

Във втората част на учебното помагало авторката информира учениците за творбите, които се изучават в трети клас.