Взаимовръзки между счетоводни сметки и параграфи при отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия - Мария Цветанова, Пепа Хаджиева

Взаимовръзки между счетоводни сметки и параграфи при отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия
Автор: Мария Цветанова, Пепа Хаджиева
Обем: 256 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "ИнтерИнтелект"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-02-26
Нашата цена: 36.04 лв
 

Книгата не е в наличност
Въведение

Настоящата книга е помагало на всеки счетоводител в публичния сектор (министерства, ведомства, общини, училища и др. бюджетни предприятия) за спазване на взаимовръзките между счетоводните сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия СБП) и параграфите 1подпараграфите на Единната бюджетна класификация (ЕБК).

Обхванати са всички възможни стопански операции, разработени по разделите на сметкоплана, с цел бързо намиране на търсените счетоводни записвания и отразяването им по съответните параграфи/подпараграфи.

Взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи не означава равенство между сумите, отразени по сметки в оборотната ведомост, и сумите, отчетени по параграфи в отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове. Равенство може да има, но може и да няма. Взаимовръзка означава, че една и съща операция има две страни: начислена (по счетоводни сметки) и касова основа (по параграфите /подпараграфите), което на практика означава, че логиката на СБП и на ЕБК е една и съща. В края на всеки отчетен период финансовата информация, представена в сметките и параграфите/подпараграфите, следва да се постави, анализира и ако има разлики да се установят причините. Причините могат да бъдат обективни, установените разлики - също. Чрез този анализ ще се създаде възможност за откриване на допуснати грешки в данните, представени в оборотите или салдата на счетоводните сметки, както и по параграфите /подпараграфите, които могат да се коригират в процеса на работа.

Надяваме се, че разработката ще има характер на наръчник в практическата счетоводна дейност в публичния сектор.