Български език за 3. клас - Ст. Здравкова и колектив

Български език за 3. клас
Автор: Ст. Здравкова и колектив
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-13
Нашата цена: 7.84 лв
 

Учебникът е предназначен да формира важни езикови понятия, заложени в учебната програма. Този процес се осъществява плавно и хармонично с отчитане познанията и уменията на учениците от предходните класове и подготвяйки обучението в следващите.

Концепцията, върху която е структурирано учебното съдържание, се основава на комплексно-интегралния подход.Той се реализира посредством интегриране на фонетични, синтактични, лексикални, стилистични, правоговорни и правописни знания. Обучението е с практическа насоченост към овладяване на езика както като средство за общуване, така и като възможност за създаване на устни и писмени текстове, които са най-подходящи за осъществяване на комуникативните цели на съответната ситуация. Авторският колектив успява да мотивира учениците, че езиковите понятия и речевите единици-думи, изречения, текст, действително са им необходими в тяхната игрова, творческа, познавателна и друга дейност.

Лекотата, с която са поднесени новите знания, отработването на понятията в подходящи и развлекателни текстове, прави този абстрактен предмет приятен и разбираем за всички ученици.