Немски език "Der Wundertopf" за 3. клас - Р. Брезоева, Б. Камерер

Немски език "Der Wundertopf" за 3. клас
Автор: Р. Брезоева, Б. Камерер
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-13
Нашата цена: 23.91 лв
 

Основни принципи на учебния комплект:

• отворена концепция с възможности за прилагане на най-новите научни мето-дико-дидактически схващания в областта на ранното чуждоезиково обучение;

• съобразен с възрастовите особености на децата и стимулиращ общото развитие и фантазията им;

• комуникативен, с много игрови ситуации, предразполагащ към вживяване в ролята на говорещо немски език дете;

• с реалистични и фантастични лица и със симулиращи реалността игрови езикови ситуации;

• отчитащ социокултурната среда на децата и даващ знания за страната - носител на езика;

• включващ в процеса на учене всички сетива и с имплицитно представена граматика;

• базиращ се на знанията по роден език и другите предмети, изучавани в училище;

• с лексика, граматически структури и изречения-образци, съобразени с Учебната програма по немски език за 3. клас на МОН за СОУ;

• с разнообразни видове текстове (диалогични и монологични, автентични и дидактизирани);

• покриващ хорариума от 96 учебни часа, предвидени от Учебната програма;

• с възможности за допълнителна работа в часове от ЗИП и/или СИП;

• с приложения в учебника: "Празници и традиции", "Минути за приказки" и двуезичен азбучен речник.

Тетрадката следва тенденциите