Човекът и природата за 5. клас - М. Шишиньова, М. Градинарова, Е. Илиева

Човекът и природата за 5. клас
Автор: М. Шишиньова, М. Градинарова, Е. Илиева
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-16
Нашата цена: 17.62 лв
 

Урочните единици в учебника представят предвидените в програмата на МОН базисни знания за обекти, процеси и явления в не- живата и живата природа. Трите основни раздела – физични явления, вещества и техните свойства и структура и жизнени процеси на организмите, съответстват на трите природни направления – физика, химия и биология. В учебника са разработени три типа процеси – за нови знания, за практи- чески упражнения под формата на наблюдения или лабораторни работи и за обобщение в края на всеки раздел.

Избраната структура, рубриките, схемите и задачите след урока дават възможност ученикът да усвои всички нови понятия. Във всеки урок новият учебен материал се обвързва по подходящ начин с изученото в предиш- ните уроци и раздели. Така, освен вътрешнопредметните връзки, се осъществява и интеграцията между физичните, химичните и биологичните знания. Особено внимание е отделено на целта петокласниците, изуча- вайки природата, да се научат да я пазят и да се грижат за нея.

Текстовете в учебника са написани увлекателно, достъпно и ясно и към тях са подбрани подходящи и привлекателни илюстрации.