География и икономика за 5. клас - А. Попов, И. Чолеев, П. Славейков, Ж. Желев

География и икономика за 5. клас
Автор: А. Попов, И. Чолеев, П. Славейков, Ж. Желев
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-16
Нашата цена: 18.88 лв
 

В резултат на обучението по География и икономика в 5. клас уче- никът ще умее: • да обяснява какво изучават географията и икономиката; • да описва географски открития; • да се ориентира в природата и по карта; • да обяснява мащаба и услов- ните знаци; • да "чете" географска карта; • да описва мястото на Земята в Слънче- вата система, нейната големина и форма; • да обяснява движенията на Земята и последиците от тях; • да обяснява строежа на Земята; • да назовава континентите и океаните на Земята и да ги посочва на картата; • да проследява по карта природни- те компоненти; • да изработва и анализира климатограма и хидрограма; • да описва природни зони; • да проследява по карта изменението на природните зони; • да раз- граничава и обяснява видовете природни ресурси; • да описва основните характери- стики на населението на света; • да описва различия в бита на културата на народи- те; • да разграничава видовете селища и обяснява особеностите им; • да групира държавите по определени показатели; - да назовава най-важните международни организации; • да обяснява стопанството и стопанските отрасли; • да обяснява ос- новните типове стопанство.