Учебник по изобразително изкуство за 5. клас - Б. Дамянов, О. Занков, Б. Доневска

Учебник по изобразително изкуство за 5. клас
Автор: Б. Дамянов, О. Занков, Б. Доневска
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-19
Нашата цена: 15.77 лв
 

Съдържание:

• Видове и жанрове изобразително изкуство;
• Декоративно-приложни изкуства;
• Архитектура и интериор в архитектурата;
• Народни приложни изкуства;
• Народни художествени занаяти;
• Абстрактно изкуство;
• В света на изкуството;
• Визуални знаци и символи в бита и изкуството;
• Писмени знаци и символи. Шрифт;
• Компютърна графика.

Учебникът е разработен по нов, съвременен модел. Учебното съдържание е представено в 32 урока, чиято последователност е опреде- лена от приложеното в книгата за учителя примерно годишно разпределение на учебния материал. Всеки урок е условно разделен на две части: теоретична и практическа, наре- чена "художествена практика". В тях към основния текст са включени рубриките: "Речник", "Въпроси и задачи", "Да знам по- вече", "Последователност на работа (на- чин на изграждане; техника на изпълне-ние)", "Съвет". Учебникът е богато илюстриран с творби на изобразителното изкуство от различни видове и жанрове, фотоси на архитектурни обекти, интериор, визуални знаци и символи, както и с ученически творби, изпълнени с различни изобразителни материали и техники.