Политика на ЕС в областта на сигурността - Драгомир Кръстев

Политика на ЕС в областта на сигурността
Автор: Драгомир Кръстев
Обем: 252 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Военно издателство"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-23
Нашата цена: 10.92 лв
 

Доцент д-р Драгомир Кръстев преподава международна сигурност и европейска политическа интеграция във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър". В „Политика на ЕС в областта на сигурността" авторът разглежда едни от най-проблематичните области на европейската интеграция- общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред. Отделено е внимание на теоретичните аспекти на понятието сигурност, като са разгледани основните концепции в тази сфера. Формирането на ОВППС е разказано като процес. Авторът се спира на всички негови по-важни етапи. Накрая са очертани правната и институционалната рамка за общите действия на страните от ЕС в областта на сигурността и външната политика. Авторът стига до извода, че решаването на съществуващите проблеми в областта на сигурността до голяма степен зависи от осъществяването на сериозни законови, организационни и технически промени, съобразени с необходимостта от защита на човешките права. Книгата е предназначена за всички студенти, които изучават дисциплини, свързани с европейската интеграция и сигурността.