Учебник по информационни технологии + компактдиск за 6. клас - М. Добрева, Е. Ковачева, Н. Николова

Учебник по информационни технологии + компактдиск за 6. клас
Автор: М. Добрева, Е. Ковачева, Н. Николова
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-05-03
Нашата цена: 6.55 лв
 

Възприемането на понятията от учебната програма се преплита по естествен начин с изграждането на ключови умения на граждани на информационното общество, които показват смисъла от усвояването на конкретни технологии. Придобитата по този на- чин култура е залог за успешното използване на ИТ не като самоцел, а като средство за изразява- не на идеи. Интегрирането на проблеми от общо- културни и научни области с ИТ в творчески про- екти е характерно за всеки урок. Така по естест- вен път учениците осъзнават, че могат да прилагат уменията си за работа с ИТ в разнообразни сфери, до някои от които иначе трудно биха се докоснали. Уроците в Помагалото са изградени като тематич- ни сценарии, подчинени на по-общ сценарий, в който главни герои са учениците, а учителят е те- хен партньор в един изследователски процес. Дискът е неделима част от учебника. Съдържа материали, необходими за пряката учебна работа.