Политически основи на модерния свят — учебно помагало по история и цивилизация за 9. клас - Александър Кертин

Политически основи на модерния свят — учебно помагало по история и цивилизация за 9. клас
Автор: Александър Кертин
Обем: 80 стр.
Формат в мм.: 210х290
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-08-05
Нашата цена: 5.37 лв
 

Помагалото разработва историческа проблематика от програмата по история и цивилизация за 9. клас, структурирана съобразно държавните образователни изисквания по гражданско образование. Предложените 16 теми кореспондират пряко с учебника на издателство „Просвета“ (автори: Б. Гаврилов, А. Пантев, А. Кертин), като надграждат и разширяват базисното учебно съдържание. Те могат да се включват както в задължителната подготовка, така и в часовете за ЗИП и СИП. Заглавията на темите са следните: 1. Запад–Изток: градове, общества, държави 2. „Естествено право“ и политическа свобода 3. Просвещенският проект за съвършена държава 4. САЩ и правата на човека 5. Европа между кръста и дървото на Свободата 6. Контрамодерният Изток 7. От романтизъм към национализъм 8. Прогресът като пролетарска революция 9. Държава, нация, национализъм 10. Религия и нация 11. Българският църковен въпрос и западната религиозна пропаганда 12. Европейският проект за „вестернизация“ на Османската империя 13. Политическа свобода и християнство 14. Прогресивисткото движение в САЩ – мощна изява на гражданското общество 15. Търновската конституция и народът 16. Науките за обществото в началото на 20. в.: Макс Вебер Основната цел на помагалото е учениците да започнат да схващат процесите на интегриране в ЕС в цялата им сложност; да разбират каква широка компетентност е необходима за успешното функциониране на националното общество в рамките на голямата европейска система. Предлаганото учебно помагало включва авторов текст, документи и историографски фрагменти. Те са свързани пряко и доразвиват базовото учебно съдържание в учебника за ЗП на издателство „Просвета“. От друга страна, текстовете в помагалото са отворени към образователните ресурси по другите обществени дисциплини и към огромния информационен масив на световната мрежа. По отношение на нея помагалото е в позицията на „преводач“, който прави разбираеми изразите на чуждия (западния) опит в светлината на социалната практика.