История и цивилизация за 8. клас ( по новата учебна програма) - Христо Матанов, Галя Рангелова

История и цивилизация за 8. клас ( по новата учебна програма)
Автор: Христо Матанов, Галя Рангелова
Обем: 156 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-09-23
Нашата цена: 11.83 лв
 

1) Учебното съдържание е разпределено в три раздела:
В зората на средновековния свят, където е проследено развитието на Европа и Близкия изток през Ранното средновековие;
Светът на Средновековието, където са разгледани най-важните моменти от Зрялото средновековие и неговите най-забележителни явления като появата на градовете, университетите, Кръстоносните походи и разделението на църквите;
Европейският запад и Европейският изток в края на Средновековието, където се проследява разделянето на Европа на две части, запазило се до голяма степен и до наши дни.
Разделът завършва с установяването на централизираните кралства на Запад, османското завоевание на Изток и откриването на Новия свят от Колумб.
2) Новите знания, които учениците трябва да придобият, са обособени само в 32 урочни единици, което освобождава достатъчно часове за активно усвояване, упражняване и преговор на наученото, както и за практически занимания с цел създаване на специфични умения за работа с извори, карти, схеми, илюстрации.
3) След всеки раздел следва кратко обобщение и тестови задачи за самоконтрол и затвърждаване на наученото, подходящи както за самоподготовка, така и за работа в час.
4) Урочните единици са разделени на няколко ясно обособени части – текст за нови знания, рубрика РЕЧНИК, където са обяснени всички термини и понятия, предвидени за усвояване по програмата на МОН; рубрика ВЪПРОСИ, включваща въпроси и задачи, развиващи уменията за самостоятелна работа на ученика; рубрики ИЗВОРИ, ПОРТРЕТ, ПОЗИЦИЯ, поднасящи допълнителни текстове, анализи на известни учени и специалисти по свързани с материята проблеми, както и кратки биографични данни за ярки личности от епохата.
5) Умело подбраният висококачествен илюстративен материал е предназначен активно да съдейства за усвояване на новите знания, както и да разширява базата за възприемане на най-важните тенденции и явления на Европейското средновековие.
6) В края на книжното тяло е поместено приложение, включващо специално подбран илюстративен материал по една от най-важните теми при изучаване на средновековна история – „Развитие на крепостните съоръжения, въоръжението и бойното изкуство през средните векове“ (Западна Европа, Византия, България и Арабски халифат). Много от поднесените висококачествени и детайлни изображения се появяват за пръв път в български учебник и ще предизвикат очакван интерес не само у учениците, но и у техните преподаватели. Това представлява добра основа за развиване на умения за анализ и интерпретация при работа с илюстративен материал.