Трансперсонален проект. Психология, антропология, религия - Владимир Майков, Владимир Козлов

Трансперсонален проект. Психология, антропология, религия
Автор: Владимир Майков, Владимир Козлов
Обем: 414 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Кито"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2010-11-24
Нашата цена: 24.57 лв
 

Владимир Майков, кандидат на философските науки, старши научен сътрудник в Института по философия на Руската академия на науките, президент на Асоциацията за трансперсонална психология и психотерапия, главен редактор на поредицата „Текстове по трансперсонална психология". Сертифициран водещ по холотропно дишане. Сертифициран терапевт към Европейската асоциация по психотерапия. Автор на над 40 статии и две книги по трансперсонална психология.

Владимир Козлов, доктор на психологическите науки, професор към катедрата по социална и политическа психология на Ярославския държавен университет „П. Г. Демидов", първи вицепрезидент на Международната академия за психологически науки (МАПН), академик на МАПН, РАСО (Руска академия за връзки с обществеността), БПА (Байкалска психологическа асоциация), вицепрезидент на Асоциацията за трансперсонална психология и психотерапия, главен редактор на списанията „Социальннй психолог" и „Вестник интегративной психологии". Основоположник на интегративната психология и ръководител на школата по интензивни интегративни психотехнологии. Автор на над 500 публикации в различни области на психологията.

Книгата, която държите в ръцете си, е посветена на изменените състояния на съзнанието и тяхната роля в човешката еволюция и култура. Авторите правят обзор на начините, по които са използвани тези състояния в различните времена и култури с цел човек да разшири представите си за света, другите и себе си. Исторически се проследяват традиции от времето на шаманизма преди 50 хиляди години до съвременните методи на изследване на съзнанието в рамките на трансперсоналната психология и други научни дисциплини. Обединявайки многогодишния човешки опит в областта на изменените състояния на съзнанието, авторите се опитват да откроят тяхната значимост като метод за трансформиране на човешките и културни ценности.