Приложна психология и социална практика. Учебно помагало - Даниела Карагяурова

Приложна психология и социална практика. Учебно помагало
Автор: Даниела Карагяурова
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 150х210
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-12-07
Нашата цена: 5.46 лв
 

Настоящото помагало „Приложна психология и социална практика" има за цел да подпомогне учебния процес на магистратите от магистърска програма „Приложна психология" към ВСУ Черноризец Храбър".

Проблематиката в широкото поле на приложната психология е организирана в три основни раздела - в първия се разглежда социалната организация като рамка, като онзи Alter, който С. Московичи определя като специфичния за социално-психологическия подход елемент, съществен за разбирането на човешкото поведение. Вторият раздел съдържа специфични аспекти на практическата реализация на психолога - потребности, нагласи и личностни особености на професионалиста, особености на клиентите, взаимоотношенията между двете страни в процеса на работа, а в третия е представен модел за работа с клиенти, ориентиран към решаване на задачите.

Най-общата теоретична основа (необходима за пълноценна работа) са познания от дисциплините „Социална психология", „Организационна психология", „Консултативна психология", „Психодиагностика". В съдържателен план е поставен акцент върху задачи, насочени към себепознание и рефлексия на собствения опит. В този смисъл помагалото не дава еднозначни отговори, а провокира въпроси и търсене на собствени решения, адекватни на добрата социална практика.