Закон за здравето - 4. издание – към 20 февруари 2011 г. -

Закон за здравето - 4. издание – към 20 февруари 2011 г.
Автор:
Обем: 304 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-02-25
Нашата цена: 7.50 лв
 

Представена е уредбата на обществените отношения, свързани с опазването на здравето на гражданите, с осигуряването на здравословна жизнена среда, с осъществяването на държавния здравен контрол, на медицинската помощ, с правата и задълженията на пациента, с контрола върху медицинското обслужване, както и с медицинското образование и упражняването на медицинските професии.
Включени са и актовете, с които се уреждат устройството и дейността на лечебните заведения и на съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, условията за упражняване на професията и отговорността при нарушаване на професионалната етика.