Екологично право. Обща част - Георги Пенчев

Екологично право. Обща част
Автор: Георги Пенчев
Обем: 192 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-05-17
Нашата цена: 10.92 лв
 

Книгата не е в наличност
Настоящото учебно ръководство има за цел да даде основни познания относно правните проблеми с по-общо значение за опазването на околната среда в Република България. Съдържанието включва въведение, 14 глави, заключение, списъци с литература и полезни интернет-страници в областта на опазването на околната среда. Вниманието е насочено към някои общотеоретични проблеми на екологичното право, управлението на околната среда на централно и местно равнище и към някои правни средства с по-общо значение за опазването на околната среда в нейната цялост. Изданието представлява несъмнен интерес не само за студентите, но и за учените и практикуващите специалисти.