От буквара към читанката. Учебно помагало по четене към буквара - Татяна Борисова, Катя Никова, Николина Димитрова, Ирена Миланова

От буквара към читанката. Учебно помагало по четене към буквара
Автор: Татяна Борисова, Катя Никова, Николина Димитрова, Ирена Миланова
Обем: 80 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-05-17
Нашата цена: 6.37 лв
 

Съдържанието на помагалото е структурирано в теми, съответстващи на темите в буквара за 1. клас. Първите четири теми са свързани с предбуквената част на буквара и разработват основните езикови единици – текст, изречение, дума, сричка, звук, а останалите теми разработват въвеждането на звуковете и техните графични белези.
За всеки звук и буква са отделени по две страници.
Първата е предвидена за развитие на уменията за ориентиране в звуковата и графичната система на езика. В нея с помощта на скрита картинка и гатанка децата се запознават с новия звук и неговата буква. Включени са занимателни упражнения за звуков анализ и откриване на буква в текст.
Втората страница е ориентирана към развитие на речевите умения за словообразуване – съставяне на изречения по дадени схеми и опорен илюстративен или словесен материал. На тази страница са поместени и задачите за изпреварващо четене в рубриката „Вече мога да чета”, които предлагат текстове с неизучени към конкретния момент букви, според реда в буквара.
Всяка тема включва 7–8 задачи, степенувани по трудност и съобразени с различното ниво на развитие на четивните умения на първокласниците.
Използваните различни техники за четене са занимателни и спомагат за развитие на уменията за четене с разбиране.
Включените в помагалото художествени текстове са по-обемни от текстовете в буквара, което осигурява плавен преход към читанката.
Богатият илюстративен материал, използваните схеми и модели съдействат за формиране на умения за целенасочено използване на езиковите единици в речта.
Помагалото има за цел както да подпомогне работата на учителя за диференцирано обучение в периода на ограмотяване, така и да предложи възможност за самостоятелна работа вкъщи.