Български език за 8. клас (по новата учебна програма) - Владимир Жобов, Димка Николова-Иванова, Капка Велинова

Български език за 8. клас (по новата учебна програма)
Автор: Владимир Жобов, Димка Николова-Иванова, Капка Велинова
Обем: 160 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-07-26
Нашата цена: 7.74 лв
 

Всяка от урочните статии съдържа определени рубрики, чиято цел е да помогнат и на учителите, и на учениците в съвместната им работа.

* В ДА СИ ПРИПОМНИМ чрез въпроси и задачи се актуализира изученото в предходните години учебно съдържание, което се превръща в база за усвояване на новите знания и умения.

* Рубриката СЕГА ЩЕ НАУЧИТЕ концентрира вниманието на учениците върху материала, който трябва да усвоят и осмислят.

* Рубриката ДА ПРОЧЕТЕМ ЗАЕДНО представя в достъпен вид научна информация за изучаваното езиково явление, синтезира познанията за него, които учениците вече притежават. Приоритет се дава на тези знания, чрез които се разширява комуникативната компетентност на осмокласниците. В урочните статии върху книжовните норми се допълват знанията за правописни и пунктуационни правила.

* ДА СЕ УПРАЖНЯВАМЕ предлага разнообразни задачи, които се различават по вида на извършваната от учениците дейност и по степента на трудност. Тази рубрика насочва учителя към използването на разнообразни форми при осъществяването на основните цели на обучението – чрез индивидуална работа или работа по групи.

* Рубриката ДА НАПИШЕМ ДОМАШНАТА РАБОТА предлага варианти за допълнителни дейности и за избор, тъй като задачите се отличават по вид и по степен на трудност. Обикновено едната от тях е свързана със създаване на текст или с изследователска дейност по определена тема.

* Рубриката ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… запознава с любопитна информация, разширяваща кръгозора на учениците. Тя присъства само в някои урочни статии, където е необходима и полезна.

* На страниците на Българския език учениците могат да работят – да попълват и дописват, което улеснява максимално работата на учителя.

* Към тестовите задачи има ключ с верните отговори, позволяващ самостоятелна тренировъчна работа на учениците.