Управление на дейностите в детската градина (справочник на директора) + CD - Ели Георгиева-Драголова, Надежда Дервенска, Калина Кръстева, Йорданка Кръстева, Людмила Тошева, Лиляна Хубенова , Невена Христова

Управление на дейностите в детската градина (справочник на директора) + CD
Автор: Ели Георгиева-Драголова, Надежда Дервенска, Калина Кръстева, Йорданка Кръстева, Людмила Тошева, Лиляна Хубенова , Невена Христова
Обем: 432 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-08-30
Нашата цена: 22.75 лв
 

Справочникът събира на едно място действащата нормативна уредба в образователната система на страната, основни теоретични постановки за управление на образованието и примерни разработки на документи, чрез които те могат да се реализират в управленската дейност на детските градини. При разработването му е следвана идеята за:

* създаване на отворено, работещо помагало, което да подпомага всеки директор на детска градина;
* осигуряване на лесно ориентиране в законовите и подзаконовите нормативни актове на образователната система и на адекватното им прилагане в практиката;
* подпомагане създаването на работеща вътрешна нормативна уредба за регламентиране на дейностите и процесите във всяка детска градина;
* популяризиране на многостранен педагогически опит и прилагане на успешни управленски решения в практиката.

Структурирането на съдържанието осигурява възможност за изключително удобното използване на справочника, защото документите в него са групирани в раздели на функционален принцип.
Справочникът съдържа и компактдиск, в който всички примерни документи са публикувани във вид, удобен за използване.
Справочникът има за цел да предложи идеи и добри практики, като няма амбицията да даде готови правила и решения на всички възможни проблеми и въпроси, с които директорът на детската градина се сблъсква ежедневно.