Сборник по математика за 7. клас - Пенка Рангелова, Константин Бекриев, Лилия Дилкина, Нина Иванова

Сборник по математика за 7. клас
Автор: Пенка Рангелова, Константин Бекриев, Лилия Дилкина, Нина Иванова
Обем: 400 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Коала прес"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-09-28
Нашата цена: 9.83 лв
 

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г.
От учебната 2008/2009 година МОН въведе нови учебни програми в 7. клас. Националният изпит по математика за кандидатстване след 7. клас в профилирани училища се провежда под формата на тест, включващ както въпроси с избираем, така и въпроси със свободен отговор. За прием в някои училища се полага и допълнителен изпит по математика.

Повече от десетилетие сборниците по математика, съставени от авторския колектив, успешно подпомагат работата на преподавателите по математика и техните ученици. Предлагаме ви преработен в съответствие с новото учебно съдържание сборник. Структуриран е така, че темите да могат да се ползват паралелно на изучаването им в училище. Подборът и подредбата на задачите в темите, примерните контролни работи и тестовете дават възможност и за самостоятелна подготовка на учениците за конкурсните изпити.

Всяка тема започва със систематизиране на основните понятия и твърдения, понякога илюстрирани с примери. Следващите задачи са групирани по степен на трудност в две нива – група А и група Б.

• Задачите от група А служат за усвояване, осмисляне и затвърждаване на основни знания и умения, което е необходима предпоставка за качествени промени в индивидуалните постижения на обучаващия се. Степента им на трудност не надвишава стандартите, предвидени в Държавните образователни изисквания. Те често се явяват като задачи-компоненти в по-трудните и обобщаващи задачи в група Б.
• Задачите от група Б са ориентирани към децата с изявени възможности по математика. Решаването им предполага задълбочено владеене на учебния материал, а често изисква и нестандартен подход. Предназначени са за усъвършенстване на творческото мислене и въображението на учениците при подготовката им за конкурси, състезания и олимпиади или просто за развиване на математическите им способности. Подходящи са и за групова работа в часовете по задължителноизбираема или друг тип подготовка на по-високо ниво.

Предложените задачи имат отговор, упътване или подробно решение в последния раздел на сборника.

Всеки тематичен цикъл завършва с примерни контролни работи и тест. Те, от една страна, са добро средство за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците, а от друга – могат да подпомогнат методическата дейност на младите учители. Желателно е да бъдат решавани съобразно следващите указания и оценявани в съответствие с предложените в отговорите критерии.