Тестове по математика за 6. клас - Лилия Дилкина, Константин Бекриев

Тестове по математика за 6. клас
Автор: Лилия Дилкина, Константин Бекриев
Обем: 144 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Коала прес"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-09-29
Нашата цена: 6.01 лв
 

Сборникът с тестове по математика за 6. клас е съобразен с учебната програма и със съдържанието на одобрените от МОМН учебници по математика. Сборникът е предназначен за целогодишна работа на шестокласниците. Надяваме се, че той ще бъде добро помагало както за учениците, така и за техните учители.

Съгласно учебната програма учебното съдържание по математика в 6. клас е разпределено в следните пет основни теми:

• Степенуване
• Рационални числа
• Геометрични фигури и тела
• Пропорции
• Цели изрази

В първата част на сборника ви предлагаме 10 тренировъчни теста и 10 контролни теста, които следват последователността на тези основни теми, както и на уроците в тях според съответното приложение към учебната програма по математика за 6. клас.

Следват отговори на тренировъчните тестове, както и отговори и критерии за оценяване на контролните тестове.

Задачите в тренировъчните тестове към съответните теми са подбрани така, че да са разнообразни, да поставят пред учениците ситуации, в които се допускат така наречените типични грешки, а от друга страна – да спомагат за затвърждаване на специфичните знания и умения. Смятаме, че ще е много полезно, ако решаването на тренировъчните тестове се извърши в час и се подкрепи със съответните напътствия и коментари от учителя. Друга възможност също е тренировъчните тестове да бъдат зададени като домашна работа, за да може ученикът в по-спокойна обстановка, без ограничения във времето да разсъждава по задачите, а след това с учителя да се коментират само допуснатите грешки.

Контролните тестове могат да се използват за контрол от страна на учителя за нивото на знанията на учениците по съответната тема, както и за самоконтрол от самите ученици. Контролните тестове са примерни и някои от тях съдържат задачи с повишена трудност. По своя преценка учителят може да замени някои от задачите. Проверката чрез тестово изпитване гарантира оценяването на всички ученици по единни критерии и дава възможност за диагностициране и обективен анализ на допуснатите грешки и на пропуските в знанията на учениците.

Втората част на сборника съдържа 15 годишни теста. За всички годишни тестове са посочени верните отговори, а за по-трудните задачи – упътвания или решения.

Задачите в тях са подбрани и подредени така, че да се направи действен и пълен преговор на изучения в 6. клас учебен материал по математика.

Сборникът може да се използва в училище в часовете за задължителна подготовка и вкъщи за самоподготовка и самоконтрол. В него са включени и задачи с повишена трудност, което позволява използването му в различни форми на извънкласна работа, както и при подготовка за математически състезания и конкурси.

Надяваме се с този сборник да помогнем на учениците да обогатят и допълнят знанията си, придобити в училище, а също така да бъдем в помощ и на учителите им.