Италианско - български речник. Осъвременено и допълнено издание - М. Кавалето - Петрова и колектив

Италианско - български речник. Осъвременено и допълнено издание
Автор: М. Кавалето - Петрова и колектив
Обем: 608 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Емас"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2015-04-04
Нашата цена: 32.76 лв
 

Предлаганият италианско-български речник съдържа над 50 хиляди думи. Авторите са се стремили да задоволят интересите на широк кръг читатели, които биха използували речника както при изучаването на италиански език, така и в своята ежедневна работа. Затова освен най-употребяваните думи от основния речников фонд в речника са включени и най-използуваните думи от разговорната и битовата лексика, някои нови думи, които сега се налагат, особено в ежедневния печат, както и най-често срещащите се научни, технически и някои други специални термини. Към това ново, допълнено и осъвременено издание са прибавени Указател на наименованията на жителите на италиански градове и селища, както и Указател на повечето от най-често срещаните сигли и съкращения в италианската периодика, кореспонденция и специализираните издания. В рамките на предлаганите от обема на речника възможности авторите са се постарали да го обогатят с илюстративни примери и с фразеология (идиоматични изрази, пословици и поговорки), стремейки се да дадат най-подходящите по значение и стил български съответствия. Разбира се, дадените пояснения не могат да изчерпят всички значения, не могат да бъдат пълни, защото всяка дума в зависимост от контекста може да получи специфично значение и употреба.
Авторският колектив е работил изцяло върху всяка буква.