Маркетинг в хотелиерството - Станислав Иванов, Владимир Жечев

Маркетинг в хотелиерството
Автор: Станислав Иванов, Владимир Жечев
Обем: 374 стр.
Формат в мм.: 180х255
Издател: ИК "Zangador"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2011-11-01
Нашата цена: 22.75 лв
 

"Маркетинг в хотелиерството" е първата по рода си книга, насочена изключително към подпомагане на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – хотели, мотели,ваканционни селища, семейни хотели, къщи за гости, къмпинги и др.

Съдържанието е разделено на 14 глави, всяка от които представя различните понятия от управлението на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – елементите на маркетинг микса (продукт, цена, канали за разпределение, комуникация), етапите на маркетинг процеса(информационно осигуряване, анализ, сегментиране, избор на пазарен сегмент,позициониране), характерните особености на потребителското поведение на туристите и корпоративните клиенти. Особено внимание е отделено на съвременни маркетингови концепции като управлението на качеството, управление на приходите и маркетинг на отношенията в хотелиерството.

"Маркетинг в хотелиерството" е със силна практическа ориентация. Теоретичните постановки са доизяснени в специална рубрика От теория към практика, в която са представени практически примери за самостоятелни хотели и хотелски вериги от българската и световната туристическа индустрия. Предвид приложния си характер, Маркетинг вхотелиерството може да се ползва както от студенти по туризъм/хотелиерство във висши учебни заведения, така и от управители, фронт офис мениджъри, маркетинг мениджъри и други служители в заведения за пребиваване.

Станислав Иванов е доцент по туризъм и Академичен директор на Висше училище "Международен колеж"-Албена, гр. Добрич.
Има докторска степен по икономика на туризма от Икономически университет–Варна,както и практически опит в маркетинговата дейност в туризма. Главен редактор е на European Journal of Tourism Research. Автор е на над 40 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинга в хотелиерството, туроператорската дейност, управлението на приходите, алтернативните видове туризъм, икономическия растеж. Специализирал е във Великобритания, Холандия, Норвегия, Кипър.Владимир Жечев e асистент по маркетинг във Висше училище "Международен колеж"- Албена, гр. Добрич.Има бакалавърска степен по Международен бизнес и мениджмънт от Arnhem Business School,Холандия, и MBA от University of Wales,Великобритания. Автор е на статии в областта на маркетинга, електронната търговия и туризма публикувани чуждестранни научни списания и на монография свързана с маркетинга в автомобилната индустрия. Специализирал е в представителството на General Motors в България.

Владимир Жечев e асистент по маркетинг във Висше училище "Международен колеж"- Албена, гр. Добрич. Има бакалавърска степен по Международен бизнес и мениджмънт от Arnhem Business School, Холандия, и MBA от University of Wales, Великобритания. Автор е на статии в областта на маркетинга, електронната търговия и туризма публикувани в чуждестранна научни списания и на монография свързана с маркетинга в автомобилната индустрия. Специализирал е в представителството на General Motors в България.