Маловажен случай в административното наказване - Дарина Зиновиева

Маловажен случай в административното наказване
Автор: Дарина Зиновиева
Обем: 395 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-11-29
Нашата цена: 18.11 лв
 

Книгата е актуална поради липсата на целенасочено издание по темата. Принципът в административното наказване е, че деяние, което се квалифицира като маловажен случай се освобождава от отговорност с предупреждение, че при следващо деяние ще се наложи наказание.
Сравнително тежки последици може да има от наложени глоби на физическите лица, имуществени санкции на юридически лица и физически лица-търговци. Съществени са последиците и при наказанието временно "лишаване от право за упражняване на професия или дейност...".
В изследването е засилен прагматичният подход.
За целта:
- поставени са актуални въпроси по темата, които се нуждаят от анализ и изясняване;
- въпросите са съпроводени с примери и анализи от казуистката и съдебната практика;
- събрана и ситематизирана е съдебна практика от последните години, обработена с изнесен синтез на всяко решение;
- специален раздел е отделен на хипотезите, свързани с търговците по см. на търговския закон, субектите в трудовото право, субектите в здравноосигурителната систева.

Книгата би представлявала интерес за административни органи, за физически и юридически лица, адресати на административнонаказателни норми, за органите в съдебната и в прокурарската система. Книгата би била полезна на студентите и на академичната общност.