Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011) - Стоян Ставру

Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011)
Автор: Стоян Ставру
Обем: 534 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-06-28
Нашата цена: 18.20 лв
 

Значимостта на поставените въпроси в книгата е обусловена от изключителното значение на поредността на вписването в акта с оглед правилото, че по-рано вписаният акт има предимство пред по-късно вписания, от което следва и голямото значение на производството по вписванията, отбелязванията и заличаванията. Затова и познаването на най-често срещаните проблеми в него, представени в настоящата книга чрез анализиране на конкретни примери от съдебната практика, представлява удачен начин за постигането на тази цел. Нещо повече - предложено е на читателите и мнението на автора с неговата позиция за разрешаване на констатираните противоречия в практиката, при което е представено и развитието на самата съдебна практика в рамките на разгледания период. Този подход при излагане на проблемите по отделните въпроси от значение за вписванията, отбелязванията и заличаванията, обхванати в книгата, намирам за удачен в търсенето на най-правилните решения.

Снежанка Николова,
съдия във Върховния касационен съд