Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадация - Петко Минев

Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадация
Автор: Петко Минев
Обем: 200 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-08-01
Нашата цена: 12.74 лв
 

В книгата са разгледани наложените в практиката способи за привеждане в изпълнение на отделните видове наказания. В тази връзка е описано взаимодействието между различните органи на изпълнителната и съдебната власт при привеждане на присъдите в изпълнение. Обект на анализ са всички производства, свързани с изпълнение на наказанията - кумулация, отлагане и прекъсване на наказанието, условно предсрочно освобождаване, приспадане на задържането от прокурора по реда на чл. 417 от НПК, замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода и замяна на пробационните мерки. В изследването са разгледани производствата по изготвяне на искане за екстрадация и издаване на Европейска заповед за арест.
Авторът е прокурор в Районна прокуратура - гр. Пловдив, докторант па Административно право и административен процес в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски", по образование икономист, юрист и психолог. първата му книга - "Освобождаване от наказателна отговорност по чл.78А от Наказателния кодекс", излезе от печат през януари 2012 г.