Гражданската и административната отговорност в здавеопазването - Поля Голева, Олга Томова-Куцарова

Гражданската и административната отговорност в здавеопазването
Автор: Поля Голева, Олга Томова-Куцарова
Обем: 456 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-10-26
Нашата цена: 21.84 лв
 

Книгата "Гражданската и административната отговорност в здавеопазването" съдържа задълбочен анализ на богатата практика на българските съдилища по Закона за здравеопазването, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения и др.
В изданието са намерили място редица процедурни и практически съвети във връзка с реализиране на гражданската и административна отговорност в здравеопазването.
В първата част е обхваната проблематиката на гражданската отговорност – понятие и характерни черти на гражданската отговорност и на отговорността на лекаря, предпоставки и особености, изключване и намаляване, доказване на гражданската отговорност и защита на лекаря срещу необосновани претенции и обезщетение.
Във втората част на книгата са разгледани въпросите на административната отговорност – обща характеристика, условия за законосъобразност на административните актове, административно наказващи органи и процедури по установяване на административни нарушения. В допълнение е представен богат подбор от съдебни решения.

Авторският труд е дело на проф. д-р Поля Голева и Олга Томова-Куцарова. Авторите са с трайни професионални интереси в тази област, а самата им разработка е плод на няколкогодишно изследване.