Български език - справочник в таблици и схеми за ученици - Олга Попова, Ирена Неделчева

Български език - справочник в таблици и схеми за ученици
Автор: Олга Попова, Ирена Неделчева
Обем: 152 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-01-30
Нашата цена: 7.28 лв
 

Изданието "Български език - справочник в таблици и схеми за ученици" дава възможност на учениците да разполагат със справочник, в който е събрана, обобщена по теми и систематизирана цялата информация по български език, предвидена за изучаване по учебните програми. Същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило е изяснена на достъпен език и е онагледена с примери. Поставен е акцент върху правописните, пунктуационните и правоговорните правила.

Научни редактори на помагалото са: проф. Кирил Димчев и проф. д-р Ангел Петров.

Справочникът съдържа:

• таблици и схеми със систематизирана по теми научна информация по български език;
• алгоритми:
- за различни езикови анализи;
- за създаване на преразкази и съчинения;
- за редактиране на езикови грешки;
• образци за писане на обяви, покани, CV и др.

Справочникът е структуриран в 8 раздела:
• Науки за езика
• Общуване и текст
• Синтаксис
• Морфология
• Лексикология
• Фонетика
• Видове ученически текстове
• Текстове за непряко речево общуване

Справочникът е предназначен за ученици, учители и родители, които могат да го използват в процеса на обучение и при самоподготовка за контролни и класни работи, за конкурсни и приемни изпити, за националното външно оценяване и др. Помагалото ще служи на всички, които искат да си припомнят знания за строежа и функционирането на съвременния български книжовен език и искат да развиват езиковата си култура, да редактират собствени или чужди езикови грешки.