Защита на класифицираната информация 7. издание към 25 януари 2013 г. -

Защита на класифицираната информация 7. издание към 25 януари 2013 г.
Автор:
Обем: 272 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-02-01
Нашата цена: 7.50 лв
 

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.
Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.