Как да управляваме човешките ресурси в предприятието + CD - Димитър Шопов, Димитър Каменов, Маргарита Атанасова и др.

Как да управляваме човешките ресурси в предприятието + CD
Автор: Димитър Шопов, Димитър Каменов, Маргарита Атанасова и др.
Обем: 880 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-05-09
Нашата цена: 29.48 лв
 

Съдържание на книгата:

Изданието предлага цялостно приложно знание за управлението на персонала в предприятието/организацията.

Представени са всички механизми и техники, присъщи на HR-дейностите:

* основни въпроси на стратегическото и оперативното управление на човешките ресурси;
* планиране и проектиране на длъжностите в организацията;
* анализ на потребностите от персонал, подбор и оценка на кандидатите за работа;
* системи за обучение и развитие на персонала;
* методи на оценяване и системи за мотивация на служителите, и пр.

Съдържание на CD:

Класификация на професиите и длъжностите в Р България:

* Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011;
* Класификатор на длъжностите в администрацията;
* Макет на длъжностна характеристика;
* 210 примерни длъжностни характеристики;
* Европейски формат на автобиография /CV/.

Примерни вътрешни актове на предприятието

* Длъжностно /щатно/ разписание;
* Колективен трудов договор;
* Индивидуален трудов договор;
* Правилник за вътрешния трудов ред;
* Правила за организация на работната заплата;
* График за ползване на платения годишен отпуск;
* Договор за обслужване от служба за трудова медицина.

Целева аудитория: мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси; управители на търговски дружества и ръководители на държавни ведомства; експерти по трудови и социални отношения; преподаватели и студенти в икономическите ВУЗ.