Тестове за конкурси за държавни служители. Второ преработено издание - Невяна Кънева, Ирена Борисова

Тестове за конкурси за държавни служители. Второ преработено издание
Автор: Невяна Кънева, Ирена Борисова
Обем: 136 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-01-30
Нашата цена: 10.32 лв
 

Книгата не е в наличност
От 2004 г. всяко назначение за първи път като държавен служител преминава през конкурсна процедура, един от най-често използваните способи в която е решаването на тест. Съгласно нормативните изисквания тестът задължително включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията. Чрез тях се цели да бъдат проверени знанията на кандидатите по специфичната за административната дейност материя, за структурата на държавната администрация, органите на власт, статута на служителите, достъпа до обществена информация, защитата на класифицираната информация, нормативните актове, издаването и обжалването на административните актове.
Книгата включва 500 примерни въпроса от основните области, свързани с устройството и дейността на държавната администрация съобразно действащото законодателство към 1 декември 2013 г. Въпросите са от затворен тип, с различна степен на сложност и възможности за комбиниране в зависимост от спецификата на компетентностите, които се изискват за различни конкурсни длъжности за държавни служители. Поместени са и верните отговори, както и списък на нормативните актове, въз основа на които са подготвени въпросите.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

1. КОНКУРС ЧРЕЗ ТЕСТ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
Обща характеристика на конкурсите
Видове конкурси
Начини за провеждане на конкурс
Тестът като начин за провеждане на конкурс
Оповестяване на конкурса
Подготовка на кандидатите за явяване на тест
Провеждане на конкурс чрез решаване на тест
Проверка на тестовете

2. ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТОВЕ
2.1. Органи на изпълнителната власт и устройство на администрацията
2.2. Местно самоуправление и местна администрация
2.3. Статут на държавните служители
2.4. Нормативни административни актове
2.5. Административни актове
2.6. Административно обслужване
2.7. Достъп до обществена информация
2.8. Защита на класифицираната информация

3. ОТГОВОРИ
3.1. Органи на изпълнителната власт и устройство на администрацията
3.2. Местно самоуправление и местна администрация
3.3. Статут на държавните служители
3.4. Нормативни административни актове
3.5. Административни актове
3.6. Административно обслужване
3.7. Достъп до обществена информация
3.8. Защита на класифицираната информация

4. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА

Невяна Кънева е магистър по право, има образователна и научна степен „доктор“ по административно право и административен процес и повече от 20 години юридически стаж, от които 12 години в администрацията. Понастоящем е доцент по „Администрация и управление“ в Стопанския факултет на Техническия университет – София. Автор и съавтор е на 10 книги в областта на публичната администрация и е автор на над 40 статии в същата област.

Ирена Борисова е магистър по право с повече от 20 години юридически стаж, от които 10 години в съдебната система и 11 години в администрацията. Понастоящем е съветник на министъра на икономиката и енергетиката, преподавател в Института по публична администрация. Съавтор на Коментара по Закона за държавния служител и автор на многобройни статии в областта на държавната служба.