Членство в адвокатско дружество - Ценимир Братоев

Членство в адвокатско дружество
Автор: Ценимир Братоев
Обем: 408 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-03-29
Нашата цена: 18.06 лв
 

Книгата разглежда безспорно интересните и нови за българската действителност въпроси на членството в адвокатско дружество. От приемането в средата на 2004 година на първата у нас по-разгърната уредба на правните форми на съвместно упражняване на адвокатска дейност, това е единственото цялостно изследване на проблемите, които практиката на адвокатите и несъвършенствата на нормативната уредба поставят. Анализирани са юридическите условия за придобиване на членство в адвокатско дружество, правата на съдружниците адвокати, техните задължения като членове на дружеството и прекратяването на членството. Специално внимание е обърнато на влиянието на членството в адвокатско дружество върху нормативноустановените и доразвити в практиката основни професионални права и задължения на адвокатите, предложени са решения на проблемите, които празнините и неточностите в нормативната уредба създават при съвместно упражняване на адвокатска дейност в адвокатско дружество. Представено е адвокатското дружество като нова дружествена форма – юридическо лице, предимствата на съвместното упражняване на адвокатска дейност, както и нейното развитието у нас и в други страни. Книгата би представлявала интерес за практикуващи юристи, учени и студенти по право.

Ценимир Братоев е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по право и адвокат при Софийската адвокатска колегия.