Навигатор по математика (на базата на материала по математика от 5. до 12. клас) -

Навигатор по математика (на базата на материала по математика от 5. до 12. клас)
Автор:
Обем: 95 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Skyprint"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-05-22
Нашата цена: 8.59 лв
 

Учебно помагало, включващо най-важните теми от материала изучаван от 5. до 12. клас. Тук ще намерите основни формули, правила и определения, илюстрирани с чертежи, схеми и примери, улесняващи тяхното разбиране и изясняващи практичния им смисъл и приложение. Наред с чисто математическите формулировки сме се постарали да включим и пояснения на достъпен и ясен език. Подредбата и графичното оформление на помагалото имат за цел да го направят по-атрактивно и по-лесно за боравене. “Навигаторът” е предназначен както за ученици и учители, така и за всеки, който обича математиката и иска бързо да опресни знанията си. Включени са основни аритметични действия, множества, степени, радикали и логаритми, алгебрични изрази, уравнения и неравенства, планиметрия и стереометрия, тригонометрия и вектори, функции, граници и производни, теория на вероятностите и статистика.

Тази неголяма книжка ще бъде от огромна помощ на учениците, когато имат нужда да си припомнят някое правило или да прочетат пропуснат алгоритъм. Най-основите правила и формули са намерили мястото си на страниците, илюстрирани с чертежи и таблици за по-голяма нагледност. Освен за учениците “навигаторът” може да бъде полезен и за учителите, а и за всеки, който обича тази точна наука. Обясненията са написани на ясен и достъпен език, подредбата също е максималко опростена.