Михаил Бакунин. Апостол на свободата, философ и революционер - Борис Чендов, Тошка Михайлова

Михаил Бакунин. Апостол на свободата, философ и революционер
Автор: Борис Чендов, Тошка Михайлова
Обем: 150 стр.
Формат в мм.: 160х235
Издател: ИК "Асеневци"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-12-06
Нашата цена: 11.78 лв
 

В края на 2013 г. проф. Борис Чендов издава книгата „Философията на анархизма в трудовете на Щирнер, Прудон, Бакунин, Толстой, Кропоткин“. В нея философията и личността на Бакунин се разглеждат в обкръжението на четирима родствени мислители. През май 2014 г. той получава покана от Университета в гр. Тверь, Русия, да изнесе пленарен доклад на честванията по случай 200-години от раждането на Бакунин с посещение на родното му място Прямухино. Там събира допълнителни материали, които са използвани при настоящето отделно издание на книга за личността и философията на Бакунин. В нея се разглеждат схващанията на Бакунин по кардинални философски проблеми и свързаните с тях идеи за общественото развитие, ролята на свободното възпитание и социалните условия за изграждането на неговата сложна и противоречива личност, намерила отражение като прототип в литературата и киното, операта и поезията.
Представяйки това философско-психологическо изследване, авторите очакват читателят да стане съпричастен на мислите, мечтите и интелектуалните терзания на Бакунин, да предизвикат в него повече „любов от всеки, любов за всички“. Те се надяват, че всеки, който прочете книгата ще получи ново зрънце на желание да се включи в утвърждаването на „великата хармония на Земята без страх, без насилие и без робство“! Любвеобилното бакунинско сърце и днес шепти: „Свобода на всеки, свобода за всички!“ Чуйте го! Това е пулсът на историята! Хванете го! Той е в книгата, там тупти, стене и кърви и продължава да измъчва въображението с приказни мечти за бъдещето на човечеството!

Проф. Борис Чендов е логик. Публикувал е главно на чужди езици, в трудни области на философията на науката, като: логика на научното познание, философия на математиката и физиката, методология на математическото моделиране, теория на неопределеността и др. За тези му разработки е признат за академик и е избран за почетен член на чужди академии. Работил по покана на нобелистта И. Пригожин в Белгия с грант на ЕС, участва в редакционни бордове на научни списания издавани в чужбина. Ползва пет езика. Продължава да участва в международни научни форуми, да изнася лекции по философия на науката и философия на живота, в което направление са последните му две книги.
Д-р Тошка Михайлова е мед. психолог и като такъв е първият назначен специалист в България в соматична клиника. Защитила е дисертация в известния Бехтеревски институт в Санкт Петербург по проблемите на личността в състояние на продължителен стрес. Впоследствие работи в БАН, включва се в интердисциплинарно научно звено (МММ). От тогава и до момента сътрудничи в научната работа на проф. Чендов.