Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения. Пето издание - Величка Микова, Веселин Цоневски, Емилия Банова и др.

Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения. Пето издание
Автор: Величка Микова, Веселин Цоневски, Емилия Банова и др.
Обем: 878 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-01-17
Нашата цена: 29.48 лв
 

Съдържание:

Всички административноправни процедури, вътрешни актове и приложни документи, свързани с:

Възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.
Работното време, почивките и отпуските.
Специалната закрила на някои категории работници и служители.
Колективното договаряне.
Уреждането на индивидуалните и колективните трудови спорове.
Информирането и консултирането на работниците и служителите.
Гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Защитата от дискриминация и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Целева аудитория: Работодатели и техните екипи; работници, служители и синдикалните им организации; специалисти по труд и по управление на човешките ресурси; юристи; счетоводители; лични състави в предприятията и учрежденията.