Искам да знам. Интегрирано интерактивно помагало за самоподготовка и занимания по интереси за 1 клас - Част 1 - Петя Иванова, Десислава Кралева, Ирис Петрова

Искам да знам. Интегрирано интерактивно помагало за самоподготовка и занимания по интереси за 1 клас - Част 1
Автор: Петя Иванова, Десислава Кралева, Ирис Петрова
Обем: 15 стр.
Формат в мм.: 220х300
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-08-31
Нашата цена: 9.10 лв
 

Помагалото е създадено с цел да улесни затвърдяването на знанията и да развие познавателния и практическия опит на първокласниците, придобит в задължителната подготовка по учебните предмети от програмата за 1. клас. То осигурява реални възможности за интерактивно интегрирано обучение в часовете по самоподготовка и заниманията по интереси, като включва разнообразни задачи, интегриращи учебното съдържание, игри и творчески занимания. Ориентирано е както към индивидуалната и груповата работа на учениците при целодневното обучение, така и към самостоятелните занимания вкъщи.

Помагалото представлява комплект от работни листове, свободно вложени в папка. Работата през учебната година е осигурена изцяло от разработения пакет материали. Помагалото е разделено на две части – по една за всеки учебен срок.

Учебното съдържание е представено чрез 31 комплексни теми, като през конкретната учебна седмица първокласниците работят по една тема.

Всяка тема включва:

- четири работни листа за четири от дните на седмицата – всеки работен лист предлага интегрирано интерактивно овладяване на учебното съдържание по учебните предмети от програмата за 1. клас, поднесено чрез художествени илюстрации и рисунки, различни по вид и степен на трудност задачи, интересни сюжетни игри и упражнения;

- два работни листа за упражнения – един по писане и един по математика, в които е дадена възможност за допълнителна индивидуална работа по преценка както на учителя или родителя, така и на самото дете;

- един работен лист, в който всеки ученик може да представи своите виждания и мнения по темата от седмицата чрез рисунка, апликация, проект или избрана от него идея;

- един работен лист за последния ден от седмицата, който съдържа разгъвки и инструкция за етапите на работа при изготвянето на модела или художествената конструкция, предвидени в темата.

На всеки работен лист е поставена скала, чрез която първокласникът може самостоятелно да оцени своята работа.

Помагалото е разработено в черно-бял вариант и предоставя големи възможности за творческа интерпретация и индивидуални решения на учениците. То поставя във фокус личностното развитие на ученика, като създава условия за образователни инициативи и творчество, толерантност, съпричастност, положителна нагласа за активно поведение и реализация.