11 примерни теста по БЕЛ за външно оценяване и кандидатстване след 7 клас - Ваня Чернева

11 примерни теста по БЕЛ за външно оценяване и кандидатстване след 7 клас
Автор: Ваня Чернева
Обем: 112 стр.
Формат в мм.:
Издател: ИК "Коала прес"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-09-19
Нашата цена: 8.74 лв
 

Тестовете са актуализирани и съобразени с оптимизирания вариант на тестовите задачи от първия модул в действащия изпитен формат за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

Помагалото съдържа 11 теста, които следват учебното съдържание по български език и литература. В отделните тестове са включени повече задачи върху двата източника на информация (текст + схема, таблица, карта, изображение или втори текст), които изискват извличане на информация при четене с разбиране. Отворените и затворените въпроси в оптимизираните варианти подпомагат създаването на умения за извличане на информация при четене с разбиране и осмислянето на текста на различни езикови равнища. Задачите в предложените тестове позволяват практическото приложение на придобитите лингвистични знания чрез прилагане на наученото по български език в 7. клас.

- Всеки тест съдържа 16 въпроса по български език и 9 въпроса по литература, като литературните въпроси последователно включват всяко следващо изучавано произведение.

- Към всеки тест е даден примерен отговор на въпроса по литература, изискващ създаване на текст.

- Към задачата за коригиране на допуснати правописни, граматични и пунктуационни грешки е даден отговор, в който са посочени местата за корекции.

- Към всеки текст за преразказ е посочено подходящо начало, съобразено с поставената дидактическа задача.