Родът на Христо Ботев - Петър Чолов

Родът на Христо Ботев
Автор: Петър Чолов
Обем: 161 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-09-19
Нашата цена: 7.68 лв
 

Авторът проследява формирането на един от най-известните българ ски родове през средата на XVIII в. и разрастването му в голям родов ком плекс. Родът води началото си от сопотския търговец Недю Бакалина. Днес са известни имената на повече от 700 души, принадлежащи към оформилия се фамилен комплекс. Сред тях са имената на поета револю ционер Христо Ботев, на неговия баща даскал Ботьо Петков, на братята Евлогий и Христо Георгиеви, на Сава Огнянов, на Иван Евстр. Гешов, на архимандрит Кирил Нектариев и др.

Петър Чолов се е заел с нелеката задача да събере, подреди и обрабо ти данните, да очертае социалната среда, патриархалния начин на живот и семейната среда, в която се възпитават и израстват толкова много дос тойни личности, отдали живота си за съхраняване на българщината.