Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС - Ива Пушкарова

Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС
Автор: Ива Пушкарова
Обем: 392 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2016-09-29
Нашата цена: 17.20 лв
 

Настоящото издание е посветено на практиката на ВС и ВКС след 1960 г. по прилагане на разпоредбите от Раздел VIII ,,Разврат“ на Глава Втора на Особената част на НК, криминализиращи посегателствата срещу половата неприкосновеност, половата свобода и половата нравственост, чиито изпълнителни деяния са вид полово действие (същинските сексуални престъпления) – престъпни блудства (чл. 149-150), престъпни съвкупления (чл. 151-154) и престъпни хомосексуални действия (чл. 157).

Сборникът започва с кратък коментар по въпроси, които са направили впечатление на автора и които според него се нуждаят от изясняване или специално внимание.

След изчерпателен преглед на произнесените от върховната съдебна инстанция близо 900 решения през описания период бяха под​брани общо 150 съдебни акта, извадки от които са тематично групирани и представени на следващите страници. За улеснение на читателя всяко резюме съдържа обозначение на разпоредбите от НК, по които е квалифицирано поведението на дееца, а понякога и текстове, относими към тази квалификация. То започва с кратка формулировка на юридическата теза, представляваща основния принос на съдебния акт към развитието на юриспруденцията.

Доц. д-р Ива Пушкарова завършва право в СУ ,,Св. Климент Охридски“ през 2003 г. Специализира английско и европейско право в Университета в Кембридж. От 2005 г. преподава наказателно право в СУ, а от 2011 г. и в Академията на МВР.

Пушкарова е автор на близо 70 статии, студии, книги, части от книги и сравнителноправни изследвания, сред които се открияват монографиите ѝ ,,Форми на организирана престъпна дейност по НК на Република България“ (2011) и ,,Трафикът на хора“ (2012).