Съдебното следствие в наказателния процес - Десислава Петрова

Съдебното следствие в наказателния процес
Автор: Десислава Петрова
Обем: 426 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2017-01-01
Нашата цена: 18.92 лв
 

Книгата не е в наличност
С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес. Разглежда се както неговата обща характеристика, така и правилата за провеждане на съдебното следствие и за извършване на доказателствената и другата процесуална дейност на този етап във всички стадии на процеса и с оглед на всички правила – общи и обосени.

В труда са разгледани и анализирани редица решения на ЕСПЧ, значителен брой решения на българския съд и са отправени препоръки за подобряване на възприетите у нас практически прийоми и препоръкиde lege ferenda.
Монографията е с подчертано практическа насоченост. Съдържа научни и научно-приложни резултати, които отговарят на актуалните нужди от усъвършенстване на законодателството и практиката. Трудът е подходящ както за студенти, така и за практикуващи юристи.

Десислава Петрова завършва право в УНСС през 2005 г. Последователно е младши прокурор (2007–2010) и прокурор (от 2010) в Софийска районна прокуратура. От 2013 г. е хоноруван асистент по наказателнопроцесуално право в Академията на МВР, а от 2016 и в Университета за национално и световно стопанство. Впериода 2015–2016 е постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори. През 2015 г. защитава докторантура по наказателен процес.