Естествен чигун. 1 част - Ван Циенцюн

Естествен чигун. 1 част
Автор: Ван Циенцюн
Обем: 174 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Ханлин"
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-11-02
Нашата цена: 9.10 лв
 

Книгата не е в наличност
Енергиите в човека и начини да бъдат засилени

Чигун е наука за същността и еволюцията на живата материя. Чрез дългогодишни наблюдения върху Природата древните хора са доловили, че между човека и нея съществуват тесни вътрешни взаимовръзки. Тези знания са били анализирани и осмисляни след многократното им проверяване в процеса на хилядолетна практика.
Чигун представлява също така метод за саморегулация на здравето, психиката и ума, за постигане на дълголетие и качествено усъвършенствуване на живата материя. Смелостта да бъде описван е идвала след десетилетия лични проверки и анализ.
Благодарение на теоретичните изследвания и практиката на много поколения хора, през хилядолетията знанията са били непрекъснато обогатявани, развивани и усъвършенствувани, за да се превърнат накрая в неразривна по своята логичност и съдържание система.
От този процес можем да видим колко строго са се отнасяли древните хора към писмените послания и с каква отговорност пред Истината са пристъпвали към писането на книги. Те са мислели, че не бива поради недостатъчно самоизясняване на нещата да оставят погрешни тези и описания в книгите, та след излизането им на бял свят да предизвикат погрешни възгледи у обществото и грешките да се предават и на следващите поколения.
Древните хора са писали трудовете си с изключителна отговорност към бъдещото човечество, ръководени от принципа: да не говориш за нещо, което не разбираш, да не пишеш за нещо, което не ти е ясно. Духът на този принцип постоянно ме води и учи: нищо безотговорно написано да не се оставя на поколенията!

Ван Циенцюн