Договори за ЕС. Съдебна практика. 4. издание -

Договори за ЕС. Съдебна практика. 4. издание
Автор:
Обем: 904 стр.
Формат в мм.: 110х180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2017-11-11
Нашата цена: 21.84 лв
 

Станислав Костов - съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение

Сборникът съдържа консолидираните текстове на договорите за ЕС в тяхната последна консолидация (ОВ C 202, 7.06.2016 г.). Поместени са и протоколите и декларациите към Договорите, Хартата на основните права и разясненията към нея.

В това издание са отразени и поправките и измененията в договорите и приложените към тях протоколи и декларации, които са приети след публикацията на консолидираните текстове. За тях е направено отбелязване към съответната разпоредба.

Съдебната практика в четвъртото издание е допълнена. Критериите за нейния подбор са прецизирани, а обемът й - разширен.

За допълнително улеснение на читателя в Информационното приложение са включени предметен и хронологичен указател на практиката на Съда на ЕС.