Примерни тестове за олимпиадата по английски език 8.–12. клас, 2016 г. - Св. Димитрова-Гюзелева, Ал. Багашева, Ам. Марева, М. Тренчева-Николова, Ир. Васева-Душева

Примерни тестове за олимпиадата по английски език 8.–12. клас, 2016 г.
Автор: Св. Димитрова-Гюзелева, Ал. Багашева, Ам. Марева, М. Тренчева-Николова, Ир. Васева-Душева
Обем: 160 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Летера"
Мека подвързия
Дата на включване: 2018-07-10
Нашата цена: 10.92 лв
 

Сборникът предлага 10 примерни теста за подготовка на учениците от профилираните гимназии и СОУ с интензивно изучаване на английски език за явяване на олимпиадите по английски език 8.-12. клас.
Включените тестове следват актуализирания формат на олимпиадата и са разпределени по два в пет групи.
Учебното съдържание за темите и задачите в тестовете е базирано на държавните образователни изисквания за задължителна подготовка на учениците от 8. клас с интензивно изучаване на английски език в профилираните училища и паралелки и профилираната подготовка за 9., 10, 11 и 12 клас. Тъй като проверяваните езикови знания и речеви умения съответстват на лингвистичните, прагматичните и социокултурните компетенции за владеене на чуждия език на равнища В1, В2 и С1 според Общата европейска езикова рамка, примерните тестове от сборника могат да се използват и от лица, които се подготвят за явяване и на други езикови изпити или просто желаят да проверят нивото на усвоените от тях комуникационни компетенции. Сборникът е удобен и за самостоятелна работа по усъвършенстване на езиковите знания.
Тестовете съдържат: Текстове за диктовка; Текстове за четене със задачи за проверка на разбирането; Задачи за езикова употреба - лексика и граматика; Задачи за създаване на собствен текст. Приложени са и отговори към всяка от задачите.