Кратка история на Българското възраждане - Константин Косев

Кратка история на Българското възраждане
Автор: Константин Косев
Обем: 182 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-04-05
Нашата цена: 6.43 лв
 

Историографски проблеми при подхода към възрожденската тематика

БЪЛГАСКИЯТ НАРОД ПОД ОСМАНСКО ИГО (ХV-ХVII в.)
Налагане на османската обществено-политическа система в българските земи
Стопанският живот на българите през XV-XVII век
Съпротивата на българите срещу османотурските завоеватели през ХV-ХVII век
Българите в контактната зона между християнството и исляма

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ
Формиране на българското самосъзнание
Зараждане на националноосвободителна идеология
Социалноикономически подем - материално замогване на българския народ
Развитие на българското просветно дело
Постижения на националната култура
Всекидневният живот на възрожденските българи
Борба на българите за църковно-национална независимост
Въоръжени изяви на националната революция до Кримската война(1853-1856)
Българската освободителна кауза в лабиринтите на Източния въпрос
Преход към организирано националнореволюционно движение
Политически организации и идейни течения през 50-60-те години на XIX век
Изграждане на вътрешната революционна организация. БРЦК Източният въпрос под въздействието на германското обединение
Ориентация към незабавно въстание
Априлското въстание
Руско-турската освободителна война (1877-1878) и възкресението на българската държава
Българите в плен на Санстефанската илюзия