КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ СТУДИИ.КН.11 - Силвия Бърлиева, Красимира Костова

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ СТУДИИ.КН.11
Автор: Силвия Бърлиева, Красимира Костова
Обем: 90 стр.
Формат в мм.: A4
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-06-10
Нашата цена: 3.07 лв
 

Томът съдържа две студии от известни наши медиевистки. В "Агиографските творби на св.св. Кирил и Методий в Legenda aurea на Яков Ворагински" С.Бърлиева си поставя за цел да издири нови преписи на Кирило-Методиевските извори, да ги ситуира в системата на останалите агиографски текстове, посветени на Кирил и Методий, както и да предложи модел за по-нататъшно проучване на историографски съчинения-главно на латински език- от Късното средновековие. В студията на Кр.Костова "Ритмични структури в старобългарските глаголически паметници" са представени 475 текстови цялости с ритмични структури, които подкрепят тезата за стилистична обработка на старобългарски преводни и оригинални писмени текстове. Те са и безспорно свидетелство за разнообразните форми на културна адаптация, присъщи на определени социални кръгове преди покръстването на славяни и прабългари. С оглед на историята на славянската писмена култура и на нейния пръв писмен и литературен език изследването дава възможност за посочване на нови нормативни особености в отношението неписмен (писмен) литургически език за периода IX-XVII в.